Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

ΣΟΥΣΤΑ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (ΖΕΥΓΑΡΩΤΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΟΥΣΤΑΣ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΙΣ 2 - 11 - 1986 ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩ.